REGULAMIN

§1 SKLEP

 1.  Sklep Internetowy DOKKA, działający pod adresem dokka.pl, którego właścicielem jest DW Sebastian Łubik, mieszcząca się w Gdyni, 81-587 przy ulicy Stanisława Filipkowskiego 21/24, NIP 584-245-38-68
 2. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Internetu, w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy osobą zamawiającą (Kupującym), a sklepem (Sprzedającym). Zamówienia składać można w naszym sklepie przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Zamówienia są realizowane w dni robocze. Sklep prowadzi głównie sprzedaż wysyłkową, odbiór osobisty dopiero po wcześniejszym uzgodnieniu. Cena podawana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.

 

§2 WYSYŁKA

Zamówiony towar jest wysyłany firmą kurierską lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

§3 ZWROTY

  1.  Klient (konsument) ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zakupionych w sklepie dokka.pl produktów, bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od ich dostarczenia według ogólnych zasad wynikających z przepisów Ustawy z dnia 30.05.2014r o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 nr 827).
  2. Z opisanego wyżej uprawnienia nie mogą skorzystać osoby, które nabywają dany towar w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą prosząc dodatkowo o wystawienie faktury VAT.
  3. Zwrotowi nie podlegają meble robione „pod wymiar” Klienta (zmiana standardowych wymiarów, indywidualne projekty).
  4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży:
   • Należy odesłać produkt na adres: DW Sebastian Łubik, ul. Stanisława Filipkowskiego 21/24, 81-578 Gdynia wraz z wypełnionym formularzem dostępnym na stronie www oraz rachunkiem/paragonem.
   • Sposób opakowania i przewozu zwracanych towarów powinien odpowiadać właściwościom rzeczy. Produkt powinien być odpowiednio zapakowany oraz zabezpieczony. Wszystkie nasze meble dostarczane są opakowane w elementy kartonowe, folię i styropian. Dlatego w przypadku zwrotów wymagamy podobnego sposobu pakowania – jest to podstawą rozpoczęcia procedury zwrotu, a niewłaściwy sposób pakowania skutkujący brakiem zabezpieczenia produktów na czas transportu i zniszczeniem spowoduję odmowę przyjęcia zwrotu.
   • Z uwagi na powyższe prosimy o przemyślane i świadome zakupy.
  5. Koszt odesłania towaru ponosi Kupujący.
  6. Zwroty kosztów transakcji realizowane są przelewem bankowym. W przypadku wpłat przez system płatności przelewy24 na numer konta z jakiego wpłata dotarła. W innych przypadkach na numer konta podany w formularzu oraz protokole zwrotu. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci klientowi (konsumentowi) wszystkie dokonane przez niego płatności dotyczące towaru, od którego zakupu Klient odstąpił.

 

§4 PŁATNOŚCI

Płatności za zakupione towary można dokonywać na nr konta bankowego:
Mbank: 35 1140 2004 0000 3602 7734 0772 bądź za pośrednictwem systemu płatności PRZELEWY24.

§5 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Zakupu naszych produktów można dokonać poprze złożenia poprawnego zamówienia na naszej stronie internetowej lub dzwoniąc na numer kontaktowy. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych bądź błędnych danych Sprzedający będzie kontaktował się z Kupującym w celu wyjaśnienia nieścisłości adresowych. Moment złożenia zamówienia jest momentem zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym i jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Klient może anulować bądź wprowadzić zmiany w zamówieniu dopóki nie zostało ono wysłane – informując o tym e-mailem bądź telefonicznie.
 2. Każde złożone przez Klienta zamówienie potwierdzamy e-mailem z informacją o jego przyjęciu. W przypadku braku potwierdzenia ze strony sklepu w ciągu dwóch dni roboczych, prosimy o kontakt mailowy czesc@dokka.pl
 3. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia, o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Kupującego.
 4. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z dostępnymi opcjami.
 5. Koszty przesyłki są pokrywane przez Kupującego.
 6. Wysyłka dokonywana jest za pomocą firmy kurierskiej.
  Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, sugerujemy, aby Kupujący sprawdził przesyłkę i wskazujemy, że w przypadku stwierdzenia:
  • uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
  • niekompletności przesyłki,
  • niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,

Kupujący jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki.

 • Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, prosimy, aby Kupujący sprawdził przesyłkę i wskazujemy, że w przypadku stwierdzenia:
  uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
 • niekompletności przesyłki,
 • niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem zamówienia PROSIMY NIE ODBIERAĆ TOWARU!!!

W przypadku gdy Kupujący odbierze USZKODZONĄ przesyłkę należy niezwłocznie spisać protokół szkody z Kurierem oraz niezwłoczne powiadomić Sprzedającego o zaistniałej sytuacji. Jeżeli powyższe warunki nie zostaną spełnione firma DOKKA nie ponosi odpowiedzialności za zniszczone przesyłki. Realizacja zamówienia dokonywana jest do 14 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty.

§6 REKLAMACJE

Proces reklamacji został maksymalnie uproszczony w celu przyspieszenia jej realizacji. Proszę postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami.

Proces zwrotu/reklamacji:

 1. Wydrukuj i wypełnij poniższy formularz:

Wzór formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Data: ……………………………………………………

Adresat:

Dane teleadresowe:

Dane teleadresowe:

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

………………………………………………………………………………………………………………………….…

Data zawarcia odbioru Towaru: ………………………………………………………………………………………………………………………….…

Imię i nazwisko konsumenta: ………………………………………………………………………………………………………………………….…

Adres konsumenta: ………………………………………………………………………………………………………………………….…

Numer zamówienia:

………………………………………………………………………………………………………………………….…

Nr rachunku bankowego do zwrotu:

………………………………………………………………………………………………………………………….…

………………………………….

Podpis konsumenta

Zapakuj produkt, do paczki dołącz uzupełnioną Formularz Odstąpienia. Pamiętaj o tym, aby towar były odpowiednio opakowany, tak, aby w trakcie transportu nie doszło do uszkodzenia.
Zaadresuj paczkę na nasz adres.

Dla państwa wygody i możliwości reklamacji wysłanej przesyłki prosimy o wysyłanie do nas zwrotów lub wymian z potwierdzeniem nadania. Odsyłany towar jest wartościowy i bez potwierdzenia nadania w razie zaginięcia nie mają Państwo możliwości reklamacji przesyłki

Firma DOKKA nie zwraca kosztów poniesionych przez kupującego przy odesłaniu towaru w celu wymiany/zwrotu.

§8 PROCES REKLAMACJI

 1. Reklamacje wadliwych produktów można składać w ciągu dwóch lat od daty zakupu.
 2. W celu reklamacji odeślij do nas towar wraz z formularzem zwrotu/wymiany.
 3. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (np. z powodu braku dostępności),
 4. Na rozpatrzenie reklamacji mamy 14 dni, skontaktujemy się z tobą i powiadomimy o decyzji.

 

§9 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane Klientów naszego sklepu są chronione poprzez Politykę Prywatności i nie są udostępniane żadnym osobom trzecim. Wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówienia i kontaktu z Kupującym.
 2. Korzystanie ze strony internetowej dokka.pl jest równoznaczne z akceptacją tego Regulaminu i Polityki Prywatności. (Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych)

 

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).